Alphaville Videoteca

 

Intérprete: Tatsuya Nakadai

  1. La Condición Humana I (1959) de Masaki Kobayashi
  2. La Condición Humana II (1959) de Masaki Kobayashi
  3. La Condición Humana III (1961) de Masaki Kobayashi
  4. Un Amor Inmortal (1961) de Keisuke Kinoshita
  5. Yojimbo [Criterion Edition] (1961) de Akira Kurosawa
  6. Harakiri [Criterion Edition] (1962) de Masaki Kobayashi
  7. Sanjuro [Criterion Edition] (1962) de Akira Kurosawa
  8. El infierno del odio [Criterion Edition] (1963) de Akira Kurosawa
  9. The Face of Another [Criterion Edition] (1966) de Hiroshi Teshigahara
  10. Kagemusha, la sombra del guerrero (1980) de Akira Kurosawa