Alphaville Videoteca

 

Intérprete: Bunta Sugawara

  1. Leyenda de un duelo a muerte (1963) de Keisuke Kinoshita
  2. Battles Without Honor and Humanity (1973) de Kinji Fukasaku