Alphaville Videoteca

Dirección: Tsai Ming-Liang

  1. Rebeldes del Dios Neón (1992) de Tsai Ming-liang
  2. El Río (1997) de Tsai Ming-liang
  3. The Hole (1998) de Tsai Ming-liang
  4. Good Bye, Dragon Inn (2003) de Tsai Ming-Liang
  5. I Don't Want to Sleep Alone (2006) de Tsai Ming-liang
  6. Visage (2009) de Tsai Ming-Liang