Alphaville Videoteca

Dirección: Segundo de Chomón

  1. A History of Color in Silent Film (1898-1912) de Segundo de Chomón, Albert Capellani, Ferdinand Zecca, Georges Monca, Henri Andréani, Camille de Morlhon
  2. Fairy Tales: Early Colour Stencil films from Pathe (1901-1908) de Ferdinand Zecca, Lucien Nonguet, Segundo de Chomón, Gaston Velle, Albert Capellani, Camille de Morlhon
  3. Segundo de Chomón: El Cine de la Fantasía (1903-1912) (1903-1912) de Segundo de Chomón